Konu Başlıkları

Test

Form Gönderimi

Tamam

Kurs Konuları

 • Belediyeler için Biyosidal Ürün Uygulama Kursu

Kongre Konuları

 • Biyosidal Ürünler Mevzuatı ve Yeni Düzenlemeler
 • Dünyada Biyosidal Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri
 • Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması
 • BPR'de Güncel Gelişmeler
 • BPR'nin Uygulanması, Kontrolü ve İzlenmesi
 • THSK'nın BPR Eşleştirme Projesi
 • Biyosidal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Biyosidal Ürünlerde ECHA'nın rolü
 • ECHA Review Program
 • Biyosidal Ürünlerin Global Kayıtlandırılmasında DSÖ'nün rolü
 • Avrupa'da Mevcut Biyosidal Ürünler ve Kullanımları; Fırsatlar ve Zorluklar
 • Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları ve Akreditasyonu, Dünya Örnekleri
 • Biyosidal Üretim Yerleri ve Sorunları
 • Biyosidal Ürün Satıcılarına Yönelik Yeni Düzenlemeler
 • Biyosidal Ürünlerin Kurumlarca Satın Alınmasında Yaşanan Sorunlar
 • Hastanelerde Biyosidal Ürün Uygulamaları
 • Yerel Yönetimlerde Biyosidal Ürün Uygulamaları
 • Hayvan Yetiştiriciliğinde Biyosidal Ürün Uygulamaları
 • Biyosidal Ürün Takip Sistemi
 • İşlenmiş Eşyalar, Türkiye ve Dünya Pazarında Fırsatlar
 • Biyosidal Ürünlerde Sürdürülebilirlik, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi
 • Biyosidal Maruziyeti ve Kronik Sorunlar
 • Biyosidal Endüstrisinin Bugünü ve Geleceği
 • Biyosidal Ürünlere Alternatif Uygulamalar
 • Biyosidal Sektöründe Veri ve Deneyim Paylaşımı, AB ve DSÖ'nün Katkısı
 • Biyosidal Ürün Ruhsatlandırma ve Takibinde Ülkeler Arası Koordinasyon
 • Ekonomi

- BPR'nin Ekonomik Etkileri

- BPR'nin KOBİ'lere Etkileri

- Gümrük Birliği: Neredeyiz?

 • Deneyim

- Birlik Ruhsatlandırması Deneyimi

- Bilgi Paylaşımı Deneyimi

- Biyosidal Ürün Ailesi Deneyimi

 • Uygulama

- Biyosidal Ürün Uygulamalarının Standardizasyonu

- THSK, CEPA ve Uygulayıcı Firmalar Arası İşbirliği

- THSK'nın İstek ve Beklentileri

 • Rodentisit ve İnsektisitler

-  Antikoagülan Rodentisitler için Risk Azaltımı Tedbirleri

-  Rodentisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı

-  İnsan ve Hayvanın Korunması için Kullanılan İnsektisit Emdirilmiş Eşyalar

 • Yerinde Üretilen Aktif Maddeler

- Yerinde Üretilen Aktif Maddeler Hakkında Rehber

- Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj ve Dezavantajları

- Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Harmonize Sınıflandırılması

 • Dezenfektanlar

- Dezenfektan Biyosidal Ürün olan İşlenmiş Eşyaların Etkinlik Testleri

- Antimikrobiyal Direnç Gelişimi Riski, Direnç Haritalandırılması

- Her Yüzeyin Dezenfekte Olması Gerekli Midir?

 • Endokrin Bozucular: Neredeyiz? Neler Olacak?
 • Biyosidal Ürünlerde Aktif Maddeler ve Yaşanan Sorunlar
 • Antikoagülan Rodentisitler
 • Önem Arz Eden ve Yüksek Önem Arz Eden Maddeler
 • Aktif Madde olarak Nanomateryaller, Nanoteknolojik Maruziyet ve Biyosidaller
 • Sülfüril Floridin Küresel Isınmaya Katkısı
 • Krezotlar
 • Gıda Güvenirliği açısından biyosidaller
 • Gıda ve Yemlerde Maksimum Kalıntı Limitleri ve Gıdayla Temas eden Maddeler Özel Migrasyon Limitleri


© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.