Bilimsel Program

AÇILIŞ TÖRENİ AÇILIŞ KONUŞMALARI
 09:00 - 10:00  

Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Kongre Başkanı

Prof. Dr. Bertrand MONTMOREAU, Avrupa Haşere İdaresi Dernekleri Konfederasyonu (CEPA)

Prof. Dr. Necdet BUDAK, Ege Üniversitesi Rektörü

Prof Dr. Mustafa KİBAR, Çukurova Üniversitesi Rektörü

Dr. Hüseyin İLTER, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü

10:00 - 10:30 Kahve Molası
1.OTURUM  AÇILIŞ PANELİ

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

10:30 - 10:50

Biyosidal Ürünlerde Mevzuat ve Yeni Uygulamalar

Dr. Hüseyin İLTER, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

10:50 - 11:10

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Kısıtlanması ile İlgili Yönetmelik

Şeref YILMAZ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

11:10 - 11:30

Güvenli Pestisit Uygulamalarında Güncel Durumlar

Yunus BAYRAM, T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü

11:30 - 11:50

Halk Sağlığının Korunmasında Kentsel Haşere Yönetiminin Rolü

Prof. Dr. Bertrand MONTMOREAU, Avrupa Haşere İdaresi Dernekleri Konfederasyonu (CEPA)

11:50 - 12:00 Tartışma
KONFERANS-1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
12:00 - 12:30

İklim Değişikliğinin Vektörler Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN, Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
2. OTURUM BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE SEKTÖREL GELİŞMELER
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Çukurova Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK, Ufuk Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

13:30 - 13:50

AB Biyosidal Mevzuatı Kapsamında Yardım Masası Faaliyetleri

Pınar ÖZGÜN, İMMİB, AB Mevzuatı Uzmanı

13:50 - 14:10

Türkiye Hazır Giyim İhracatçılar Birliğinde Biyosidal Ürün Uygulamaları

Nilgün ÖZDEMİR, IHKIB

14:10 - 14:30

Beyaz Eşya Sektörü ve Biyosidal Mevzuatı Üzerine Sektör Görüşleri

Zeynep ÇOLAKOĞLU, TÜRKBESD

14:30 - 14:50

Deterjanlar Hakkında Yönetmelik ve Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri

Meral KARAASLAN, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı

14:50 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 Kahve Arası

KONFERANS-2

 İNSAN VE CANLI KIRANLAR
15:30 - 15:50  Porf. Dr. Çağatay Güler, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı ABD
3. OTURUM BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE GÜNCEL GELİŞMELER
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Necdet AYTAÇ, Çukurova Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

Prof Dr. Abdurahman AKSOY, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD

15:50 - 16:10

Fiziksel Etkili Larvasit + Pupisit

Beatrice CAMPANI, Selecta SRL

16:10 - 16:30

Sivrisineklerde Larvasitlere Karşı Direnç Çalışmaları

Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU, Ege Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü

 16:30 - 16:50

Klorun Yerinde Üretilmesi, Yerinde Üretilen Klor Çözümü ve Dünyadaki Geleceği

Ali PALAMUTÇU, Kemisan

 16:50 - 17:00 Tartışma
4. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Ege Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Dr. Meryem KORUYUCU, Ege Üniversitesi (EGEMİKAL)

 17:00 - 18:00  

 SS-009 Yeni Geliştirilen EL1S Tespit Solüsyonunun Köpek Kadavraları Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Pilot Çalışma

Burcu İNSAL, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü

SS-004 Ziraat Fakültesinde Öğrenim Gören Çiftçi Çocuklarının Pestisit Zehirlenmeleri Konusunda Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri

Ersin NAZLICAN, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

SS-005 Analysis of organophosphates levels in blood serum, hematological and liver enzyme profiling among pesticides exposed workers of Punjab, Pakistan

Saffora RIAZ, Lahore College for Women University

SS-006 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Biyosidal Ürünlere Maruziyet Durumları

Necdet AYTAÇ, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

SS-023 Mersin ilinde Pestisit Satıcılarında Pestisitlerle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi

Onur ACAR, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

SS-024 In-silico modification of antibacterial sulfa drugs to reduce affinity towards “off-target” sepiapterin reductase

Mariya Al RASHIDA, Department of Chemistry, Forman Christan College (A Chartered University)

SS-027 İlaçlama İşçilerinde Arsenit (As +3) ve Arsenat (As +5) Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Vugar Ali TÜRKSOY, Bozok Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

SS-028 Van Gölü Tuşba Yerleşkesinde Sivrisinek Ve Göl Sineklerine Karşı Yürütülen Mücadele Maliyetlerinin Optimizasyonu

Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

5.OTURUM  SÖZEL BİLDİRİLER

Oturum Başkanları

Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK, Harran Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Selim ATAK, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

08:00 - 09:00

SS-017 Rodentisitlerin Türkiye'deki Endemik ve Nadir Memeli Türler Üzerindeki Olası Etkileri

Burak AKBABA, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü

SS-018 Comparison of carbofuran and imidacloprid toxicity in a mammalian model

Sumera SAJJAD, Lahore College for Women University

SS-019 Son yıllarda Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında yayınlanmış pestisit ile ilgili tezlerin değerlendirilmesi

Özlem TERZİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

SS-020 Yeni Nesil Tarım İlacı Neonikotinoitlerin Bilinçsiz Kullanımı Sonucu Arılarda Gelişen Olumsuz Etkiler ve Ülkemizdeki Durum

Ali BİLGİLİ, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

6. OTURUM VEKTÖRİYEL ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN, Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU, Ege Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü

09:00 - 09:20

Haşere Yönetimi ve Sertifikasyon

Prof. Dr. Bertrand MONTMOREAU, Avrupa Haşere İdaresi Dernekleri Konfederasyonu (CEPA)

09:20 - 09:40

Tahta Kurularının Direnç Problemleri 

Stephen DOGGETT, Westmead Hastanesi, Medikal Entomoloji Bölümü

09:40 - 10:00

Tahta Kurularının Yaygınlığı ve Tedavi Protokolü Haşere Yönetimi ve Sertifikasyon

Prof. Dr. Bertrand MONTMOREAU, Avrupa Haşere İdaresi Dernekleri Konfederasyonu (CEPA)

10:00 - 10:30

Kahve Arası

7. OTURUM

İNSEKTİSİT DİRENÇ ÇALIŞMALARI

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN, Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Prof. Dr. İ. Halil ELEKÇİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı

10:30 - 10:50

Geçmişten Günümüze İnsektisit Direnç Çalışmaları

Kimya Yük. Müh. Figen DEMLİ, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

10:50 - 11:10

Türkiye İnsektisit Direnç Haritası

Saadet ODACI, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

11:10 - 11:30

Konya ve Urfa Yöresinde İnsektisitlere Karşı Sivrisinek ve Karasineklerin Biyokimyasal ve Moleküler Direnci

Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü

11:30 - 11:50

Sivrisineklerin Avrupa'yı İstila Durumu

Benoit ROURE, IZIpest/IZInovation

11:50 - 12:00 Tartışma
KONFERANS-3 İNSEKTİSİT DİRENCİ
12:00 - 12:30

Pakistan'da Sivrisineklere Karşı İnsektisitlerin Direnci

Prof. Dr. Farkhanda MANZOOR, Lahore Kadın Çalışmaları Üniversitesi, Zooloji Bölümü

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

8. OTURUM RODENTİSİTLER VE DİRENÇ GELİŞİMİ
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Necdet AYTAÇ, Çukurova Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Yalçın DUYDU, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

13:30 - 13:50

Avrupa'da Rodent Kontrolünün Geçmişi ve Geleceği

Robert SHAND, Rentokil

13:50 - 14:10

Türkiye'de Rodentisit Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar

Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD

14:10 - 14:30

Rodentisitlerde Direnç Gelişimi

Dr. Abdullah YILMAZ, T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

14:30 - 14:50

Rodent Kontrolü ve Antikoagülan Alternatifi

Andrew BRIGHAM, Rentokil

14:50 - 15:00

Tartışma

15:00 - 15:30

Kahve Molası

9. OTURUM

BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE YENİ GELİŞMELER

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Ali BİLGİLİ, Ankara Üniversitesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD

Dr. Canan BAYAR, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

15:30 - 15:50

Biyosidal Ürünlerin Etkinliğini Artıran veya Azaltan Faktörler

Veteriner Hekim Muhammed KÜFREVİ, Biosav

15:50 - 16:10

Vektör Mücadelesi Uygulaması İçin Son Jenerasyon Dronlar

Dr. Stefano SCARPONI, Bleu Line Group

16:10 - 16:30

Biyosidal Ürünlerde Ambalaj Türleri Ürün İçeriğini Etkiler mi ? 

Dr. Meryem KORUYUCU, Ege Üniversitesi (EGEMİKAL)

16:30 - 16:40

Tartışma

UYDU - 1

UYDU SEMPOZYUMU

16:40 - 17:00

Biyosidal Ürünlerde Etki ve Güvenlik

Tuncer YILDIZTEKİN, Entosav

10. OTURUM

SÖZEL BİLDİRİLER

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ, Ege Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 

Saadet ODACI, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

17:00 - 18:00

SS-021 Türkiye’de Tarımsal Ürünlerde İlaç Kalıntısı

İbrahim Halil ELEKCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

SS-022 Karınca Mücadelesinde Türk Diatom Toprağının Kullanım Olanakları

Özgür SAĞLAM, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

SS-008 Giresun İlinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kapsamında İncelenen Biyosidal Ürünlerin Değerlendirilmesi

Elif Nur KÖKSAL, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

SS-001 Nanoparticles As Antibacterial And Antioxidant Agent

Farzana RASHID, Lahore College for Women University

SS-002 İçme Sularının Dezenfeksiyonunda Nanomateryallerin Kullanımı

Behzat BALCI, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

SS-003 İçme Sularının Dezenfeksiyonunda Çinko Oksit Nanomateryalinin Kullanımı

Fatma Elçin ERKURT, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

11. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Necdet AYTAÇ, Çukurova Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Ali BİLGİLİ, Ankara Üniversitesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD

08:00 - 09:00

SS-007 Dezenfektan ve Antiseptiklerin Mikrobiyolojik Aktivite Testlerinin Geçerli Kılma Süreçleri

Nalan BUDAK, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

SS-025 İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Biyosidal Ürün Uygulayıcılarına Türk/Dünya Sineması ve Belgesellerinden Hizmetiçi Eğitim Modeli

Sema YILMAZ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık Hıfzıssıha Müdürlüğü

SS-026 İlçelere ve Kaynaklara göre İstanbul’da Sivrinsek Tür Tayini

Emine Nurhan AKIN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık Hıfzıssıha Müdürlüğü

SS-010 Giresun İli Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin Biyosidal Ürünlere Yönelik Bilgi Düzeyi

Sema ÇELİK GÜRSES, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

12. OTURUM  LABORATUVAR UYGULAMALARI

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN, Hacettepe Üniversitesi, Farmasotik Toksikoloji AD

Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümüğü

09:00 - 09:20

Biyosidal Ürünlerin Toksisite Değerlendirmesinde Standart Test Yöntemleri ve Alternatif Yaklaşımlar

Prof. Dr. N.Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU, Ege Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

09:20 - 09:40

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensiplerinin Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarına Uygulama Süreci 

Prof. Dr. Ercüment KARASULU, Ege Üniversitesi, ARGEFAR

09:40 - 10:00

Biyosidal Ürünler İçin Hazırlanan Yönetmeliklerin Laboratuvarlar Özelinde Global Düzeyde Karşılaştırılması, Çeşitli Ülkelerdeki Kriterler

Uzm. Dr. Umut ŞAHAR, Ege Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

10:00 - 10:20

Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarında Akreditasyon ve Yeterlilik Testleri

Dr. Yıldırım CESARETLİ, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

10:20 - 10:30

Tartışma

10:30 - 11:00

Kahve Arası

13. OTURUM BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜNVENLİĞİ
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK, Ufuk Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Selçuk KILIÇ, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

11:00 - 11:20

Biyosidal Laboratuvar Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Yrd. Doç. Dr. Vugar Ali TÜRKSOY, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı AD

11:20 - 11:40

Biyosidal Ürün Üretici ve Satıcılarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK, Ufuk Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

11:40 - 12:00

Biyosidal Ürün Uygulayıcılarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Övsen ZÜMRE, Halk Sağlığı ve Haşere Kontrol Derneği Başkanı

12:00 - 12:20

Kişisel Koruyucular Seçimi

Dr. Murat Can OCAKTAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

12:20 - 12:30

Tartışma

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

14. OTURUM SAĞLIK KURULUŞLARINDA DEZENFEKTAN UYGULAMALARI
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Mustafa KARAHOCAGİL, Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Engin TUTKUN, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı AD

13:30 - 13:50

İnsan Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürün Uygulamaları

Doç. Dr. Gökhan GÖZEL, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

13:50 - 14:10

Tıbbi Cihaz Dezenfektan Uygulamaları

Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD

14:10 - 14:30

Hastane Yer Yüzey Dezenfektan Uygulamaları

Prof. Dr. Selçuk KILIÇ, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

14:30 - 14:50

Sağlık Kuruluşlarında Dezenfektanlara Karşı Direnç Gelişimi

Doç. Dr. Serap SÜZÜK YILDIZ, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

14:50 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15. OTURUM YEREL YÖNETİMLERDE BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Çağatay GÜLER, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

Hayrettin GÜNGÖR, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

15:30 - 15:50

Samsun Uygulama Örneği

Nurhan İŞLER, Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü

15:50 - 16:10

İstanbul Uygulama Örneği

Dr. Muzaffer SARAÇ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı

16:10 - 16:30

Malatya Uygulama Örneği

Vet. Hek. Mehmet Zeki DUMAN, Malatya Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İlaçlama Şube Müdürü

16:30 - 16:50

Muğla Uygulama Örneği

Vet. Hek. Ünsal PAŞALI, Muğla Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

16:50 - 17:00

Tartışma

16. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları

Prof. Dr. Necdet AYTAÇ, Çukurova Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

Arzu DEMİRBAĞ, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

17:00 - 18:00

SS-012 Türkiye Güneydoğusundan Toplanan Tereyağı Örneklerinde Organik Klorlu Bileşiklerinin Belirlenmesi

 Abdurrahman AKSOY, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

SS-013 Tatlısu ve Deniz Balığı Yumurtalarında Organik Klorlu Bileşiklerin Varlığının Çevre Kontaminasyonu için Biyobelirteç Olarak Değerlendirilmesi

Enes ATMACA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı

SS-014 Anadolu Mandası Sütlerinde Kalıcı Organik Klorlu Kirleticilerin Araştırılması

Enes ATMACA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı

SS-015 Şanlıurfa İlindeki Kasap ve Şarküteri Çalışanlarının Hijyen Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Hikmet DİNÇ, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı

SS-016 Bazı Aromatik Bitkilerin Geleneksel Lavaş Peyniri Üretiminde Biyosidal Etkileri

Hikmet DİNÇ, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı

SS-011 Prevalence of Disinfectant Resistance Among Pathogenic Bacteria Isolated from Body Surfaces of Cockroaches Collected from Lahore, Pakistan

Hafsa MEMONA, Queen Mary College Lahore Pakistan; Lahore College for Women University

ÇALIŞTAY-1 BİYOSİDAL SEKTÖR ÇALIŞTAYI
Moderatör

Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü

09:00 - 09:20

Çalıştay Uygulama Tekniği Genel Bilgilendirme

Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü

09:20 - 09:40 Sorun ve Hedeflerin Saptanması
09:40 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30 Kahve Molası
ÇALIŞTAY-2 BİYOSİDAL SEKTÖR ÇALIŞTAYI GRUP ÇALIŞMALARI

Moderatör
Çalıştay Sekreteryası

Prof Dr. Güven ÖZDEMİR, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Dr. Aslı ŞAHİNER, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü

10:30 - 12:00

1. Grup; Koruyucular

2. Grup; Dezenfektanlar

3. Grup; İnsektisit ve Rodentisitler

4. Grup; İşlenmiş Eşyalar

12:00 - 12:40

Grup Sunumları

12:40 - 13:00

Kapanış

Test

Form Gönderimi

Tamam

© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.